สล็อตเว็บตรงวิทยาเขต ‘Waterbank’ แห่งแรกของแอฟริกาที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสันติภาพและยุติสงครามน้ำ

สล็อตเว็บตรงวิทยาเขต 'Waterbank' แห่งแรกของแอฟริกาที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสันติภาพและยุติสงครามน้ำ

Samuel สล็อตเว็บตรงEto’o ให้การสนับสนุนวิทยาเขตของโรงเรียนเก็บเกี่ยวฝน ‘แบบจำลอง’ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนการศึกษาผ่านการผสมผสานระหว่างการรวบรวมน้ำและการเกษตรโดยใช้ฟุตบอลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จะเปิดในเดือนนี้ที่

ที่ราบสูง ตอนกลางของเคนยา

วิทยาเขตของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีเอกลักษณ์ซึ่งคิดและออกแบบโดยกลุ่มออกแบบและนวัตกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร PITCHAfrica ผู้ออกแบบ ‘Waterbank School’ ที่ได้รับรางวัลในเคนยา ได้ชื่อว่า ‘Greenest School on Earth’ ในปี 2013 จะเปิดขึ้นในเดือEndana Secondary โรงเรียนในไลคิเปีย ‘วิทยาเขต Waterbank’ ประกอบด้วยอาคารเก็บน้ำฝนทีต้นทุนต่ำและมีเอกลักษณ์สี่ประเภทที่คิดค้นโดย PITCHAfrica และเรียกว่า ‘ริมฝั่งน้ำ’ เนื่องจาความสามารถของอาคารในการเก็บเกี่ยวและเก็บน้ำปริมาณมากด้วยต้นทุนที่ต่ำ โดยสามารถจัดหาได้ตลอดทั้งปี ความสามารถในการเก็บเกี่ยวประจำปีของวิทยาเขตมีน้ำเกิน 2 ล้านลิตรภูมิภาคกึ่งแห้งแล้ง อาคารริมตลิ่งให้น้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียนและการชลประทานให้กับแปลงเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ที่ปะติดปะต่อกันทั่วทั้งวิทยาเขต

หัวใจสำคัญคือ PITCHKenya ฝนของ PITCHAfrica ทำให้สนามฟุตบอลและวอลเลย์บอลแบบ 5-a-side มีที่นั่งสำหรับ 1500 คนและเป็นที่ตั้งของ Samuel Eto’o Football Acโครงสร้างซึ่งมีห้องเรียนและศูนย์การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการเก็บเกี่ยวและกักเก็ประจำปีมากกว่า 1.5 ล้านลิตร อาคารอื่นๆ ได้แก่ ‘หอพักริมฝั่งน้ำ’ สำหรับเด็กผู้หญิง ‘โรงอาหารริมฝั่งน้ำ’ และ ‘ห้องส้วมริมน้ำ’ อาคารต้นแบบที่พัฒนาโดย PITCHAfrica เพื่อตอบสนองความต้องการด้านน้ำที่จำเป็น ในขณะที่กล่าวถึงประเด็นพื้นฐาน เช่น สุขาภิบาล โภชนาการ ความเท่าเทียมทางเพศ และสุขภาพ320 ล้านคนในทวีปแอฟริกาและ 1 พันล้านคนทั่วโลก ยังคงไม่มีน้ำสะอาด แต่คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีฝนตกมากกว่า 600 มม. (2 ฟุต) ต่อปี การขาดน้ำทำให้สุขภาพไม่ดีและเกิดความขัดแย้งทั่วโลก 

Jane Harrison ผู้ก่อตั้ง PITCHAfrica กล่าวว่า 

“การบูรณาการการเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ และการกรองฝนในอาคารชุมชนของโรงเรียนช่วยให้ชุมชนพึ่งพาตนเองมากขึ้นสำหรับความต้องการน้ำของพวกเขา นี่อาจเป็นหนึ่งในตัวเร่งปฏิกิริยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนสามารถมีได้ การนำฟุตบอลมาผสมผสานทำให้เกิดความหลงใหล ผู้ชมที่เอาใจใส่ การเชื่อมโยงความแตกต่าง สิ่งนี้ทำให้ความปรารถนาที่จะสร้างแบบจำลองการทำงานร่วมกันอย่างสันติและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เป็นจริง ในขณะที่ให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ออาหารเพื่อสุขภาพ และน้ำสะอาดโครงการนี้ดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่าง PITCHAfrica และมูลนิธิ Zeitz Foundation ในท้องถิ่นและชุมชนโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่วนตัวของนักฟุตบอลชื่อดังของ Samuel Eto’o, ครอบครัวของ Cameron O’Reilly, Guernsey 

Overseas Aid และ Ol Pejeta Conservancy โครงการ Laikipia Unity Program (LUP) ซึ่งเป็นลีกฟุตบอลที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อมที่ริเริ่มโดย Zeitz Foundation จะช่วยให้ ‘Waterbank Campus’ มีผลกระทบทั่วทั้งภูมิภาค โดยเข้าถึงผู้คนมากกว่า 50,000 คนแสวงหาผลกำไร PITCHAfrica ผู้ออกแบบ ‘Waterbank School’ ที่ได้รับรางวัลในเคนยา ได้ชื่อว่า ‘Greenest School on Earth’ ในปี 2013 จะเปิดขึ้นในเดือEndana Secondary โรงเรียนในไลคิเปีย ‘วิทยาเขต Waterbank’ ประกอบด้วยอาคารเก็บน้ำฝนทีต้นทุนต่ำและมีเอกลักษณ์สี่ประเภทที่คิดค้นโดย PITCHAfrica และเรียกว่า ‘ริมฝั่งน้ำ’ เนื่องจาความสามารถของอาคารในการเก็บเกี่ยวและเก็บน้ำปริมาณมากด้วยต้นทุนที่ต่ำ โดยสามารถจัดหาได้ตลอดทั้งปี ความสามารถในการเก็บเกี่ยวประจำปีของวิทยาเขตมีน้ำเกิน 2สล็อตเว็บตรง