สล็อตแตกง่ายโครงการ M&E: ความต่อเนื่องเหนือเสียงนกหวีดสุดท้าย

สล็อตแตกง่ายโครงการ M&E: ความต่อเนื่องเหนือเสียงนกหวีดสุดท้าย

ผู้ก่อตั้ง Inukaสล็อตแตกง่าย Direct, Gabriel Tito Tabona แบ่งปันชุดห้าตอนที่สรุปขั้นตอนต่างๆ ของกีฬาสำหรับวงจรชีวิตโครงการพัฒนา บทความที่ห้าและสุดท้ายกล่าวถึงการติดตามและประเมินผลโครงการ

“ ระยะสุดท้าย ” 

ในวงจรชีวิตของโครงการคือการล้างข้อมูลโครงการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะดูเหมือนส่วนสุดท้ายแต่ไม่ใช่กรณีนี้ แต่จะกำหนดจังหวะเพื่อความยั่งยืน ความเกี่ยวข้อง ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลโดยทั่วไปจะพิจารณาที่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ ความล้มเหลว ความสำเร็จ และความท้าทาย ต้องจำไว้ว่าปัจจัยหลักสี่ประการของขอบเขต ต้นทุน คุณภาพ และเวลา เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการติดตามและประเมินผล เอกสารโครงการทั้งหมดเป็น ” วัตถุดิบ ” ที่ช่วยในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นี่คือเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการได้เตรียมข้อกำหนดของเอกสารอ้างอิงก่อนดำเนินการ – เพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมในกระบวนการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการบริหารโครงการของลีกฟุตบอลเกษตรที่เน้นคุณค่าของ Kilimo  ดำเนินการประเมินเชิงโครงสร้างผ่านการประชุมรายไตรมาสเพื่ออัปเดตเฟรมบันทึก การสำรวจพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน และมีการใช้แบบสอบถามก่อนและหลังการดำเนินการกับผู้เข้าร่วมที่สุ่มตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจระดับของการเปลี่ยนแปลงที่ทำได้ในโครงการ การประเมินสรุปได้จัดขึ้นผ่านการประชุมแบ่งปันประสบการณ์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยที่ผู้เข้าร่วมต้องการค้นหาว่าตรงตามตัวบ่งชี้เป้าหมายหรือไม่ข้อมูลป้อนเข้าเป็นเพียงทรัพยากรที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานให้เป็นจริง และอาจรวมถึงทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ และวัสดุ ในตัวอย่างนี้ เครื่องมือทำฟาร์ม อุปกรณ์ฟุตบอล สนามฟุตบอล ผู้สอน และทักษะที่ผู้สอนมอบให้ผู้เข้าร่วมคือปัจจัยการผลิต

ผลลัพธ์คือผลลัพธ์ของกิจกรรมทันที

คณะกรรมการบริหารโครงการเห็นว่าทัศนคติเชิงลบต่อการทำฟาร์มเปลี่ยนไป ฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการระดมพลที่สำคัญซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมมีความมุ่งมั่นในแผนการทำฟาร์มที่ได้รับมอบหมายผลลัพธ์และผลกระทบในการจัดการโครงการมักดูที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหมู่ผู้รับผลประโยชน์ ในกรณีนี้คณะกรรมการบริหารโครงการตกลงที่จะทำวิจัยผลกระทบหลังจากกลุ่มที่สามเมื่อสำเร็จการศึกษา กลุ่มแรกได้รับเครื่องมือทำฟาร์มเพื่อเริ่มทำฟาร์มเชิงพาณิชย์ในสวนหลังบ้านของพวกเขา การรับสมัครรุ่นที่สองเริ่มต้นด้วยคำแนะนำจากรายงานผลกระทบที่ระบุว่าบทเรียนที่เรียนรู้จากลีกฟุตบอลทางการเกษตรที่เน้นคุณค่าของ Kilimo  ถูกฝังไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนเมื่อรวบรวมผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้และผลลัพธ์ที่ตามมา ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรชีวิตของโครงการแสดงให้เห็นว่าแต่ละขั้นตอนสร้าง

ขึ้นจากกันและกันและไม่สามารถทำงานได้โดยแยกจากกันจากที่บ้านด้วย และนั่นเป็นสิ่งสำคัญในการที่ผู้คนจะก่อตัวขึ้นและวิธีที่พวกเขามองโลก การเสริมสร้างคุณค่าที่บ้านด้วยกีฬาเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการเรียนรู้และให้ความรู้แก่เด็กๆ ค่านิยมการสอน เช่น การไม่แบ่งแยก ความเห็นอกเห็นใจ ความมีน้ำใจนักกีฬา ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความซื่อสัตย์ ไม่เพียงแต่สร้างนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย โรงเรียนก็มีความท้าทายเช่นกัน เนื่องจากทุกวันนี้กีฬาได้รับการสอนโดยไม่มีจุดประสงค์ เพียงเพื่อให้เด็กไม่ว่าง หากพลศึกษาได้รับการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคน ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะที่พัฒนาขึ้นเองที่บ้านสามารถเสริมสร้างในลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยช่วยให้บุคคลกลายเป็นคนที่พวกเขาต้องการและบรรลุในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ในท้ายที่สุด ในประเทศอย่างโคลอมเบียที่มีปัญหาสังคมมากมาย ลูกบอลและค่านิยมเหล่านี้สามารถช่วยเด็กให้พ้นจากแก๊งค์ ความรุนแรง หรือการตัดสินใจที่ผิดพลาด

ไม่ใช่แค่การศึกษาเท่านั้นที่จำเป็นในการทำให้กีฬาเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับการพัฒนาและสันติภาพ กีฬาควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับชุมชนที่ถูกกดขี่ สนามกีฬาหรือสถานที่เล่นกีฬาจะต้องเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ เพศ และภูมิหลังมาพบกันเพื่อเล่น ดูทีม/นักกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ หรือมีช่วงเวลาที่ดี หากสิ่งเหล่านี้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ผลลัพธ์ก็คือการรวมเข้าด้วยกัน และด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษา จะไม่มีความจำเป็นในการใช้ความรุนแรงหรือการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้กีฬามีบทบาทที่ดีขึ้นในสังคม มันสามารถเริ่มต้นด้วยความคิดริเริ่มบนท้องถนน เช่น การสร้างการแข่งขันบนท้องถนนที่ทุกคนสามารถเล่นได้โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของพวกเขา และการแนะนำทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อเคารพแฟน ๆ ของพวกเขาในรูปแบบโต้ตอบ ไม่เพียงแต่แสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่: “ห้ามเหยียดเชื้อชาติ” ในขณะเดียวกันก็สามารถสะท้อนให้เห็นกีฬาและการกีฬาสำหรับองค์กรพัฒนาที่มีความหลากหลายมากขึ้นในพนักงานและคนที่ทำการตัดสินใจสล็อตแตกง่าย